Dosáhněte vrcholné formy podle své potřeby

vybudujte si takovou sílu, jaké je člověk schopen

Moderátoři: pascal, keba

Uživatelský avatar
J_Dogg
Site Admin
Příspěvky: 5196
Registrován: 10. črc 2006 12:42
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Dosáhněte vrcholné formy podle své potřeby

Příspěvekod J_Dogg » 6. dub 2007 20:37

Peaking on Demand

by Jack Reape


Pro zlepšení své kondice můžete trénovat v tichosti a soukromí buď doma nebo někde v posilovně, což je obdivuhodné hobby. Pro mnohé to znamená touhu, zájem a možnost soutěžit u nich z mnohých důvodů není tím, proč trénují. Pro některé je však organizovaná soutěž v určitý den motorem jejich tréninkové motivace. Ti, kdo trénují na závody se musejí naučit, jak cyklovat své tréninky a dosáhnout vrcholné formy právě v den závodu.

Tento článek je zaměřen na to, jak sestavit tréninkové cykly, zvláště pak powerlifterské cykly. Ty zastupuje celá řada technik, které může trenér použít pro zlepšení celkové kondice. Staví přitom na určitých naplánovaných konceptech, kterých by se měl sportovec držet, aby jeho tréninky byly efektivnější a produktivnější. Trénink je více uměním než vědou, takže se najde široký prostor pro různé subjektivní analýzy čehokoli, co sportovec vnímá a provádí. Téměř všechny tréninkové filozofie se mohou jevit buď směšně nebo důmyslně u dvou různých lidí. Jestliže se chceme držet nějakého metodického přístupu, pak musíme začít tam, kde se věda o tréninku začala brát vážně. To nás přivádí k národům bývalého východního bloku. Většina západních tréninkových výzkumů byla provedena na netrénovaných subjektech a jsou pro nás nepoužitelné, leda byste se pokoušeli prodat nový nepoužitelný suplement nebo tréninkový program.

Většina výzkumů východního bloku byla provedena na trénujících sportovcích v kontrolovaném prostředí a s přístupem k suplementaci a podporou, o jaké se většině z nás ani nesnilo. Tito sportovci z východního bloku cyklovali snad vše a vedli si podrobné záznamy snad o každém zdvihu. Nikdy se neřídili svými „pocity“. Nikdy nedělali 4 týdny „osmiček“, 4 týdny „pětek“ a 4 týdny „dvojek“. Ačkoli se této myšlence vymykají jisté zřejmé výjimky, provádění více než 6 opakování powerlifterských základních cviků je ztrátou času. Těžko můžete uspět na soutěži, když 6 – 8 týdnů před soutěží budete provádět v sériích 8 a víc opakování! Schéma 5x5 je mnohem použitelnější než schéma 3x8 s nižší vahou!

Nezáleží na tom, jakou filozofií se řídíte, musíte mít plán, který zahrnuje určité cykly, a dále musíte „vlnit“ tréninkový objem a intenzitu. Těžko se můžete vést instinktem, když chcete mít pod kontrolou vrchol své formy. Musíte být vždy připraveni, dát věci do pořádku a od plánu se odchylte jenom v případě, když je něco chybně. Neexistuje žádná stoprocentní metoda, která vám zaručí nový osobní rekord, ale když uvedete do praxe poznatky a vysvětlení, které vám poskytuje věda zabývající se sportovním výkonem, pak vám tento článek pravděpodobně pomůže dosáhnout svého osobního rekordu v den, kdy potřebujete.

Základní tréninková teorie - v určitou dobu dosáhne sportovec konečné úrovně síly, celkové fyzické připravenosti (GPP, myslí se pracovní kapacita), sportovní formy (techniky) a schopnosti zotavení (RA, někdy se též nazývá adaptační rezervy). Když trénujete nebo když provádíte sérii několika tréninků, pak podnítíte reakci svého těla ve formě adaptace na jakýkoli tréninkový stimul. Zjednodušeně řečeno, trénink nebo řada několika tréninků po sobě vás udělá silnějším do té doby, dokud není překročena vaše schopnost zotavení (RA). Kdybychom byli jako Milón, pak bychom byli po každém tréninku silnější, zvedali bychom větší váhy, byli bychom větší a byli bychom bohatší a přitažlivější pro opačné pohlaví (nic ve zlém pokud si toto čtou lidé vyznávající alternativní životní styl!). Bohužel takto to nefunguje. Časem vyčerpáme schopnost zotavení a nevyhnutelně se zhoršíme v síle, GPP a formě spolu s dalšími věcmi. Není možné jít stále kupředu konstantním tempem, musíme udělat krok nazpět, podobně jako když natahujete gumu na praku, abyste mohli kamenem dostřelit dál. Jestliže tedy chceme jít kupředu, musíme udělat malý krok zpět a na to musíme být připraveni. Toto je první klíčová myšlenka, které se musíme držet jako základního kamene a na níž můžeme vystavět svůj úspěšný cyklus.

Definice cyklů a cyklování – nemůžeme se stoprocentní jistotou říct, jaká je naše momentální úroveň síly, GPP a RA. Dokonce ani s armádou vědců, s veškerými dostupnými nástroji a minimálním vlivem rozptylujících okolností, nedokážeme správně stanovit trénink tak, abychom z něho vytěžili maximum instinktivní cestou bez toho, abychom trénink plánovali. Sportovci východního bloku v minulosti měli všechny tyto věci a stále se drží plánů a tréninkových cyklů. Rozdělení tréninku do navzájem rozdílných bloků je věcí čistě vlastní komunistické teorii. Navzdory tomu, jak byly a jsou tyto teorie špatné, co se týče plánování, fungují velice dobře. V souladu s tím můžeme rozdělit náš tréninkový plán do třech částí: na makrocykly, mezocykly a mikrocykly.

- makrocykly jsou ve skutečnosti celoročními tréninkovými plány, ale mohou trvat o něco kratší dobu nebo i delší. Do makrocyklu zaneste všechny soutěže, co jen o nich víte.
- mezocykly jsou 4 – 6týdenní bloky tréninku. Několik mezocyklů tvoří makrocyklus
- mikrocykly – jsou jednotky tréninku, které trvají 1 – 2 týdny a dohromady tvoří mezocyklus

Další myšlenkou tohoto článku je, že délka mezocyklu musí být omezena na dobu 4 – 6 týdnů. 6 – 8 týdnů jsou absolutním maximem. Pokud plánujeme cyklus využitím koncentrovaného zatížení (pracovní objem a intenzita nikdy nedovolí, abychom narušili své zotavovací schopnosti v průběhu mezocyklu), pak nás čekají 3 týdny tvrdého tréninku, který musí vystřídat 1 volný týden, který je hned následován dalším mezocyklem.

V praxi nejpoužívanější a nejbezpečnější je jít tři týdny tvrdého tréninku s jedním volným týdnem bez toho, abychom se dostali mimo křivku našeho zotavení. Některé výzkumy ukázaly na příkladu třítýdenních cyklů, že tělo dosáhne maximální adaptace po prvním tréninkovém týdnu, a zároveň skvěle pokračuje i mezi druhým a třetím týdnem. Když jsem o tom četl, nebyl jsem s to se tím více zabývat, a proto jsem se podíval do svých starých tréninkových deníků a zjistil jsem, že tato teorie téměř na 100 % odpovídá mým tréninkovým výsledkům! Například když zvýším váhy mezi týdnem 1 a 2 o 13 kg a nejdu do selhání, pak můžu mezi týdny 2 a 3 počítat jen s polovičním zlepšením, tedy o nějakých 6 – 7 kg. Tréninky ve čtvrtém týdnu znamenají vždy zhoršení výkonu!

Pokud si promítneme náš trénink do grafu, pak jeho vrcholu a dna se dějí díky nervové efektivitě. Ale proč plýtvat tréninky ve čtvrtém týdnu, když vím, že se zhorším? Proč neudělat krok zpět a nezačít znova? Jen těžko dokážeme nebo spíše nedokážeme pokračovat v úspěšných trénincích ve čtvrtém týdnu, takže proto je třeba udělat krok zpět, abychom se znovu zlepšili. Toto je přesně zdokumentováno ve východních výzkumech, že po několika mezocyklech koncentrovaného zatížení, trvá doba nutná pro zotavení déle než týden, ale k tomu se ještě dostaneme. Pokud bychom použili distribuované zatížení (nižší intenzity, které nám dovolí zotavit se z týdne na týden uvnitř mezocyklu), mohli bychom v některých případech prodloužit týdny těžkého tréninku na pět týdnů, ale v šestém týdnu je třeba opět se vrátit zpět.

Je to velmi těžké a vyžaduje to velkou míru disciplíny snížit pracovní objem a intenzitu, ale budete plně zotaveni na dalších pět týdnů! Nejsnazším způsobem, jak provést tzv. „deload“ (unloading) je snížit pracovní objem na 30 – 50 % a intenzitu o 60 – 80 % oproti vašemu nejtěžšímu týdnu. Přidejte několik dnů, kdy se aktivně zotavujete. Například pěší turistikou, plaváním, volejbalem nebo ježděním na kole. Cílem je zlepšit kardiovaskulární systém a „vyčistit mozek“. Určitě nezačínejte s novým sportem nebo neprovádějte něco, co by vám mohlo způsobit zranění. Nejste Tiger Woods!

Intenzita a objem tréninku - jsou dvě věci, které tvoří celkovou tréninkovou zátěž a které vás činí silnějšími, spolu s lepší GPP: jsou to intenzita a objem tréninku

Intenzita – je to jednoduché vyjádřena procenta z vašeho maxima 1RM, které používáme pro stanovení cyklů. Variace intenzity mají velký vliv na sportovce. Větší než objem tréninku. Intenzita je nejdůležitější proměnnou v tréninkových cyklech!

Objem tréninku - může být vyjádřen jako počet zdvihů činky (number of barbell lifts, NBL) nebo vahou, jíž zvedáme (součin opakování x sérií x váha). To je s většími detaily vysvětleno v mém článku TNT-A simplified approach to powerlfiting na DragonDoor.com. Objem tréninku není až tak důležitý jako intenzita ale má větší váhu s ohledem na celý makrocyklus, zejména je kritický ve smyslu budování explozívní síly a posílení a podpoření vazů. Západní schémata periodizace učí sportovce snížit z vícenásobných sérií po 8 na série po 2 a akceptovat „kulturitický“ přístup, tedy provádění těžkých sérií po 5 – 10 opakováních až po někonečné série s vyššími počty opakování s nižšími váhami. Bez těch správných drog a/nebo zázračné genetiky přestane toto schéma fungovat velice brzy, eventuelně nefunguje vůbec bez ohledu na to, co děláte. Docela jednoduše řečeno – objem tréninku se v průběhu mezocyklu nesmí snížit na více jak o 15 – 30 % a nesmí se lineárně zvyšovat počet sérií. V průběhu mezocyklu se musí zvyšovat intenzita.

Třetí účel článku spočívá v tom, že v průběhu tří až pětitýdenních tréninkových bloků nepotřebujeme udržet nebo lineárně zvyšovat objem práce a intenzitu! Tzv. „vlny“ jsou lepší! Vezměme si například čtyřtýdenní mezocyklus. Budeme počítat s objemem práce a intenzitou, které budeme vyjadřovat na stupnici 1 – 4 od nejlehčího týdne po nejtěžší. Budeme počítat s tím, že po týdnu vyjádřeném číslem 4 (nejtěžším) bude následovat týden 1. Schéma může vypadat takto:

Objem práce XXX1
Intenzita XXX1

Když budeme zvyšovat intenzitu lineárně v tomto cyklu, dostaneme se k…
Objem práce XXX1
Intenzita 2341

Víme, že nemůžeme lineárně zvyšovat intenzitu bez toho, abychom znali objem práce, takže to trošku upravíme

Objem práce 2431
Intenzita 2341

Naplánovali jsme si, že první týden dosáhneme průměrné intenzity okolo 70 % a NBL 100. Během druhého týdne se dostáváme na největší objem práce s druhou nejvyšší intenzitou. Například se dostaneme na počet zdvihů činky (NBL) 170 a na intenzitu 80 %. Týden třetí je vyjádřen nejvyšší intenzitou, ale objem práce je oproti předchozímu týdnu o něco nižší, ale větší než v týdnu prvním. Můžeme mít NBL 150 a intenzitu 88 %. V posledním, čtvrtém týdnu snížíme objem práce na NBL 50 – 70 (50 % nejnižšího týdne až 50 % nejvyššího týdne) s intenzitou v rozmezí 56 – 65 % (rozpětí od 0,8 x nejnižší týden až 0,8 x nejvyšší týden).

Tato čísla byla použita jako příklad a vy získáváte představu o tom, jak může vypadat (a vypadají tréninky jako PTP, Sheiko, Westside, Korte a další) váš specifický program. Musíte se rozhodnout, zda bude vlna pro všechny 3 hlavní powerlifterské cviky stejná a zda počítat i asistenční práci do celkového objemu. Já dávám přednost počítání pracovního objemu i asistenčních cviků, které napodobují cviky „velké trojky“ ať už v celém nebo částečném rozsahu pohybu. Počítám tam i když ráno vstávám z postele! Například bych mohl do celkového tréninkového objemu počítat board pressy, ale nebudu tam počítat extenze s rovnou tyčí.

Můžete počítat co chcete, nebo co na vás funguje. Je to váš trénink! Mně se osvědčilo točit těžké a lehké tréninky z týdne na týden na latissimy a triceps. Je třeba mít své záznamy z tréninku v pořádku, abyste mohli správně stanovit, které cykly pro vás budou nejlepší. Já preferuji cyklus objemu a intenzity ve schématu 2431/2431, ale Sheiko například u intenzity počítá s cyklem 1432 pro všechny tři lifty, ale s objemem práce s parametry 4231 pro bench press a mrtvý tah a 1342 pro dřep. Standardní Westsiderský pětitýdenní cyklus box dřepů předpokládá objem práce 55443 a intenzitu 12345. Westsiderský Circa max je stanoven pro objem práce 22233 a intenzita 34512, poslední dva týdny jsou předsoutěžní „výbrus“. Můžu nazvat standardní westsiderské cykly jako distribuované zatížení a Circa max jako koncentrované zatížení. Musíte toto přizpůsobit svým potřebám. Ale co je nejdůležitější: experimentujte, ale zároveň se držte toho, co na vás funguje nejlépe. Pak to spojte dohromady pro své budoucí cykly!

Vyrovnání se s překážkami – řekněme, že se zraníte, člen rodiny je na tom zle, a nebo problémy všedních dní přerostou do takových rozměrů, že začnou ovlivňovat váš tréninkový plán. Jenom jeden den volna extra může způsobit velké změny ve vašem tréninku, týden může rozřešit problém lépe. Vezměte si den volna, nebo týden a přizpůsobte mezocyklus svým momentálním potřebám. Nikdy ale netrénujte i přes svůj plánovaný odpočinkový týden! Stále se totiž nacházíte na cestě ke svému vrcholu, který vás čeká na soutěži, takže se držte svého většího plánu. Věřte nebo ne, jen velmi málo tréninků jsou samy o sobě natolik kritickými. Udržujte svou perspektivu!

Výbrus – během týdnů, kdy brousíte formu na závody jste skutečně zaujatý jen tím, aby tělo superkompenzovalo. Superkompenzace znamená, že tělo se zotavuje a zvyšuje svou úroveň GPP, rychlou sílu a absolutní sílu v době, kdy odpočíváte a regenerujete. Je to skvělá příležitost na budování rychlé (dynamické) síly, která se ztrácí během těžkého tréninku s velmi vysokou intenzitou. Délka „výbrusu“ může být tak dlouhá jako je koncentrovaný zátěžový cyklus. Může být dlouhá až 3 týdny, záleží opět na každém. Platí, že čím je zkušenější lifter, tím delší potřebuje dobu na výbrus.

Delší výbrus je tedy nutný, pokud máme kompletní některé koncentrované zátěžové cykly. Pokud jsou 3 – 4 týdny koncentrovaného zatížení obvyklé před odpočinkovým týdnem, pak 1 – 2 týdny výbrusu jsou dostatečné po 2 – 3 mezocyklech, kdy roste zatížení, ale 3 – 4 týdny možná jsou třeba. První týden výbrusu trénujete podle svého normálního rozvrhu, jen objem tréninku a intenzita jsou významně sníženy. Ve druhém týdnu používáme „třídenní cyklus“ před sobotními závody. Trénink v pondělí se skládá ze dřepů a bench pressu. Mrtvé tahy jsou kompletní již dva týdny zpět. Úterý a Středa budou volné. Ve čtvrtek zkoušejte soutěžní rozcvičení a první dvě série pracovní s vyšší vahou bez jakéhokoli vybavení. Dejte si saunu nebo vířivou koupel. Váš mentální plán zahrnuje jedení čeho chcete a soustředění se na strategii, jakou zvolíte na závodech. V pátek si v hlavě přehrajte celý svůj plán od zahřívacích po pracovní série. Pokud tak činíte v celkovém vybavení, tím lépe. Znovu se vrátím k začátku, kde jsem psal, že adaptace je nejlepší mezi prvním a druhým tréninkem a je jen poloviční mezi druhým a třetím tréninkem. Podle toho, jak sestavuji svůj mezocyklus 3+1 (3 týdny s rostoucí zátěží a jeden týden odpočinkový), tak sestavuji svůj 3krokový model, jak připravit vrcholnou formu na konci výbrusového druhého týdne.

Plánujte své zdvihy a pak pozdvihněte svůj plán. Pokud se budete řídit tímto schématem, pak umožníte svému tělu v průběhu druhého týdne zesílit z hodiny na hodinu. Musíte se fyzicky i mentálně cítit velice sebejistě. Poslední myšlenka, kterou vám chci sdělit je, že musíte být plně zotaveni, když jste na soutěži.

Shrnutí – Nyní už víte, jak sestavit cyklus na soutěž, která se koná za 13 týdnů. Nemáte žádný problém s dovolenou, rodinou nebo prací, chodíte do posilovny pravidelně a nejste zraněný a máte solidní techniku (život je teoreticky hrozně lehký!). Teď spojíme naše znalosti dohromady a sestavíme tři čtyřtýdenní mezocykly koncentrovaného zatížení a přidáme jeden extra týden na výbrus před soutěží. Ten poslední týden je dobrý nápad po několika cyklech koncentrovaného zatížení, kdy potřebujeme 7 – 10 dní na zotavení. A dále potřebujeme vytěžit maximum ze silného „opožděného tréninkového efektu“ , kdy vaše tělo superkompenzuje během výbrusu. To umožňuje ohromný nárůst výkonnosti na závodech – kámen opravdu vylétne z praku! Můžeme dát dohromady dva šestitýdenní distribuované mezocykly a můžeme přidat pomyslný odpočinkový týden jako začátek dalšího cyklu nebo přidat jeden extra výbrusový týden na konci a nebo zahrnete odpočinkový týden do 6týdenního mezocyklu, když máte hodně práce, rodinu nebo se objeví zranění. Tyto mezocykly distribuované zátěže mohou vypadat například takto:

Objem tréninku: 143265
Intenzita: 134256

Dali jsme dohromady dva třítýdenní mikrocykly, ale s menším objemem než kdybychom použili koncentrované zatížení.

Musíte si určit své priority nebo slabiny a najít takové asistenční cviky, které se zaměřují právě na tyto oblasti a nebo pomáhají odstranit slabiny. Například – vy a já máme oba stejný problém , řekněme dotažení u mrtvého tahu. Já například budu dělat těžké částečné dotahy, zatímco vy se zaměříte na posílení boků nebo hamstringů díky švihů s jednoručkou nebo na pullthroughs, které považujete za vyřešení vašeho problému. Jen za předpokladu, že si vedete podrobné zápisky ze svého tréninku, se vám podaří překonat vaše probémy a zlepšit svou výkonnost. Musíte tedy být připraveni adaptovat se, když se vaše prioritní oblasti mění a musí být zaměřena nová svalová oblast.

Pokud se rozhodneme vybrat 3 mezocykly po 4 týdnech s extra výbrusovým týdnem, můžeme dále zdokonalovat mezocykly. Jestliže tento závod je jaksi v podřadném postavení vůči jiným důležitějším, musíme zvážit, jak naplánovat celý makrocyklus. Pro tento sled mezocyklů můžeme plánovat, že první dva mezocykly budou přípravné a třetí mezocyklus bude cyklem soutěžním. První mezocyklus bude typickým příkladem mezocyklu 3+1. Budeme se snažit zlepšit techniku a vyřešit problém s dotahy na mrtvém tahu a taky můžeme pracovat na správném prohnutí u mostu na bench pressu. Můžeme využít Sheikovy intenzity 1423 a objemu práce 4231. Tohle schéma funguje dobře na zlepšení techniky před tím než najedeme na vyšší intenzitu a větší objem práce, protože těžké váhy nejsou moc dobré na zlepšení techniky nebo nácviku rychlé síly. Ve druhém mezocyklu bude větší pracovní objem a rovněž intenzita bude vyšší – objem tréninku: 2431 a intenzita 2341. Předsoutěžní mezocyklus bude vypadat jinak, protože máme dva týdny na výbrus, potom co zvedneme intenzitu a snížíme objem tréninku o 15 – 30 %. Takže to může vypadat třeba takhle: objem tréninku 35421 a intenzita 34521. Růst intenzity a snížení objemu je podpořen více než 90procentní intenzitou na soutěžních cvicích již v plném vybavení jako příprava na jedno opakování v posledním mezocyku před výbrusovými týdny. Touto specifickou tréninkovou technikou je podpořena technika na závodu a síla. Podívejte se na tyto 3 mezocykly v tom samém formátu, jak jsme se dívali na týdenní mikrocykly:

Objem práce: 231
Intenzita: 123 (poznámka: intenzita cyklu 1 a 2 je velmi podobná)

Shrňme si všechny klíčové body článku:

1. Musíme si dát odpočinkový týden ve svých tréninkových cyklech, abychom nadále zaznamenávali progres a to nám poskytuje kontrolu nad dosažením vrcholné formy
2. Mezocykly nesmí být delší než 4 – 6 týdnů před odpočinkovým týdnem
3. Nepotřebujeme udržovat nebo lineárně zvyšovat objem nebo intenzitu v cyklu z týdne na týden
4. Je lepší být podtrénovaný než přetrénovaný, když přijde závod, ale úplně nejlepší je být v Superkompenzaci!

Závěr – Tak jak se stáváme stále většími, silnějšími a úspěšnějšími powerliftery, zvyšujeme svou sílu, GPP a schopnost zotavení. Nevím, která z těchto věcí je vůz a která je kůň. Vím ale jak zlepšit svou úroveň výkonnosti ve sportu – musíte mít plán svých mezocyklů a vaše mezocykly vypracovávat tak, abyste pracovali stále s vyšší intenzitou a objem tréninku, aby pracoval pro váš progres z roku na rok. Objem tréninku se sníží až se dostaneme velmi blízko našemu konci v tomto sportu. Možná Milón má na výběr z mnoha krav na zvedání a jednou měsíčně by se mohl zdvihnout na lýtkách, alespoň na týden, aby pochopil, že jsou lepší formy tréninku.

Další poznámky – tři hlavní zdroje, které jsem použil v tomto článku jsou úžasné knihy. Velmi vám doporučuji pořídit si je a postupně je přečíst. Je tam mnohem víc dobrých myšlenek, než kolik jsem vám jich tu předložil. Tento článek je jenom teorie. Abyste je převedli do praxe, musíte podle nich začít trénovat. Přečtěte si něco nebo všechno od Louie Simmonse, Pavla Tsatsoulina a Borise Sheika.

zdroj: http://www.dragondoor.com/articler/mode3/111/

Uživatelský avatar
C O B R E T T I
Příspěvky: 14
Registrován: 1. dub 2007 22:29
Bydliště: Michalovce

Příspěvekod C O B R E T T I » 8. dub 2007 2:43

v prvom rade velka pochvala autorovi za preklad vyborneho clanku :wink:
v druhom rade: je aj vela dobrych siloviek, v ktorych sa nedodrziava to zaradenie volneho tyzdna po max 4-6 tyzdnoch nie? napr taky fomin sa casto cvici aj nieco okolo 8 tyzdnov a nie je pri nom spomenuty ziadny volny tyzden
zaradujete vo svojich programoch tie volne tyzdne medzi mezocyklami?
nie je podstatne kolkokrat padnes, ale kolkokrat sa dvihnes
smrt ma vraj meno drepy, ale ja pri nich rad zomieram
www.thechucknorrisfacts.com

Uživatelský avatar
cha cha
Příspěvky: 1119
Registrován: 10. úno 2007 15:10

Příspěvekod cha cha » 8. dub 2007 8:50

konkrétně ten fomin tam má i lehčí tréninky zařazený, takže tam netřeba deloadovat (teda v průběhu těch 8 týdnů)

a mezi cykly ... záleží, co si právě odjel, ale na druhou stranu si myslím, že nedát si ho, když je potřeba nadělá nepoměrně větší škodu než dát si ho když potřeba není

koukám, že to nedává moc smysl... když dejme to mu odjedeš měsíc tréninku a připadáš si ól rajt (ne na smrt unavenej, s klouby 80letého starce) a chystáš se dát koplet jinej trénink, tak volno nepotřebuješ

Uživatelský avatar
J_Dogg
Site Admin
Příspěvky: 5196
Registrován: 10. črc 2006 12:42
Bydliště: České Budějovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod J_Dogg » 8. dub 2007 9:24

C O B R E T T I píše:v prvom rade velka pochvala autorovi za preklad vyborneho clanku :wink:


jj je to dobrej článek a já děkuju Stanleymu za tip 8)

Uživatelský avatar
Powers Gump
Příspěvky: 1282
Registrován: 10. led 2007 13:19

Příspěvekod Powers Gump » 8. dub 2007 9:26

do teraz som deload nezaraduval teraz zistujem ze mi to chýba ked dokoncim waterburyho idem deload .. good work chlapi :wink:


Zpět na “Trénink”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti